TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 101/BC-UBND
Ngày ban hành 24/05/2021
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo