Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 171/BC-UBND
Ngày ban hành 06/08/2021
Người ký Bùi Tấn Đảm
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo