Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
(15/12/2017 08:15:55)
Kế hoạch và đầu tư

* Trình tự thực hiện:

   Bên mời thầu gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi HSMST, HSMT đến các nhà đầu tư đã mua HSMST, HSMT.

Cách thức thực hiện:

- Gửi đường công văn.

* Thành phần hồ sơ:

 - Quyết định sửa đổi kèm nội dung sửa đổi HSMST, HSMT, HSYC;

 - Tài liệu khác có liên quan.           

* Số lượng hồ sơ: 01 bản.

* Thời hạn giải quyếtKhông có.

Cơ quan thực hiệnBên mời thầu.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhQuyết định sửa đổi, nội dung sửa đổi.

Lệ phí: Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.