Xác nhận đơn xin cải tạo đất gò
(30/06/2015 15:06:33)
Tài nguyên MT

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Ÿ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

Ÿ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho đương sự.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian nhận và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, Chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản chính Đơn xin cải tạo đất gò do cá nhân tự lập;

+ Bản chính Biên bản họp dân khu vực vùng cần cải tạo đất gò.

+ Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Các thửa đất xin cải tạo (khai thác đất sét) phải nằm trong vùng quy hoạch cho phép khai thác theo bản đồ quy hoạch chi tiết về khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản sét đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng thi hành Luật Khoáng sản và uật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

+ Thông tư 01/2006/TT-BTNMT, ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP, ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng thi hành Luật Khoáng sản và uật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

+ Văn bản số 1735/UBND-NN, ngày 16/08/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét.