Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ nông thôn đối với trường hợp do thiếu thủ tục
(30/06/2015 15:09:46)
Xây dựng

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Ÿ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

Ÿ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho đương sự.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian nhận và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, Chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu;

+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bàn chính Giấy cam kết nợ thủ tục còn thiếu ghi rõ thời gian bổ túc các giấy, tờ còn thiếu có chứng nhận của UBND cấp xã, kèm theo bản sao biên nhận của cơ quan đang lập thủ tục còn thiếu.

+ Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ. Trong đó, sơ đồ mặt bằng được lập theo mẫu tại Phụ lục số 19 quyết định số 21/2008/QĐ-UBND. Sơ đồ mặt bằng công trình phải thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu có). Trên bản vẽ phải ghi rõ tên chủ nhà, địa chỉ nơi ở, địa điểm xây dựng và tên, địa chỉ người vẽ sơ đồ đó.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí (nếu có): Phí cấp phép xây xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin phép xây dựng tạm (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ.UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Trong nội dung GPXD tạm phải ghi rõ thời gian bổ túc hoàn chỉnh hồ sơ để đổi lại GPXD chính thức. Quá thời hạn ghi trong GPXD tạm, nếu chủ đầu tư không đổi lại GPXD chính thức (nếu đã hoàn thành thủ tục ghi trong GPXD tạm), hoặc xin gia hạn thêm thời gian (do chưa hoàn thành thủ tục ghi trong GPXD tạm) thì GPXD tạm không còn giá trị và xem như công trình xây dựng không có GPXD;

GPXD tạm do thiếu thủ tục chỉ có giá trị để khởi công công trình, nhà ở riêng lẻ và không có giá trị công nhận về quyền sở hữu đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp GPXD tạm;

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc đối tượng nêu trên trong hồ sơ xin cấp GPXD công trình ngoài các hồ sơ theo quy định, chủ công trình xây dựng còn phải có giấy cam kết được UBND địa phương nơi có lô đất xây dựng chứng nhận và ghi rõ thời gian hoàn chỉnh hồ sơ để đổi lại GPXD chính thức.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 21/2008/QĐ.UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long.