Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ nông thôn không phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt
(30/06/2015 15:10:35)
Xây dựng

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Ÿ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

Ÿ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho đương sự.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian nhận và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, Chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:                                     

+ Bản chính Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm theo mẫu;

+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản chính Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng có chứng thực của UBND cấp xã;

+ Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ. Trong đó, sơ đồ mặt bằng được lập theo mẫu tại Phụ lục số 19 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND. Sơ đồ mặt bằng công trình phải thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu có). Trên bản vẽ phải ghi rõ tên chủ nhà, địa chỉ nơi ở, địa điểm xây dựng và tên, địa chỉ người vẽ sơ đồ đó.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí (nếu có): Phí cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin phép xây dựng tạm (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ.UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp GPXD tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch (mẫu màu hồng). Trong hồ sơ xin cấp GPXD công trình ngoài các hồ sơ theo quy định, chủ công trình xây dựng còn phải có giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng;

Công trình xây dựng được cấp GPXD tạm phải đảm bảo yêu cầu: Không gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật về giao thông; Không ảnh hưởng đến kiến trúc, mỹ quan và môi trường đô thị; Bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy;

Quy mô công trình được cấp GPXD tạm là dạng nhà bán kiên cố tối đa là 2 tầng (tầng lầu không được đổ bê tông cốt thép tại chỗ). Kết cấu công trình do chủ đầu tư tự quyết định (tường gạch chịu lực, mái tôn, gỗ, mái ngói, hay bằng vật liệu lắp ghép,...), phải dễ tháo dỡ khi thực hiện quy hoạch xây dựng nhằm tránh lãng phí và phải đảm bảo an toàn trong khai thác sử dụng.

+ Trường hợp cải tạo, sửa chữa thì cho phép cải tạo, sửa chữa với quy mô hiện hữu, nếu có nâng cấp thì quy mô giống như quy định xây dựng mới như nêu trên;

+ Công trình hoặc phần công trình được cấp GPXD tạm được tồn tại cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp xác định được chính xác thời điểm thực hiện quy hoạch xây dựng thì ghi rõ thời gian tồn tại của công trình trong GPXD tạm. Hết thời hạn tồn tại của công trình hoặc Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch thì Chủ đầu tư phải tự phá dỡ toàn bộ công trình hoặc phần công trình được cấp GPXD tạm, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và Chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc thực hiện cưỡng chế, công trình hoặc phần công trình xây dựng theo GPXD tạm không được bồi thường hay hỗ trợ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07-02-2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg, ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng;

+ Thông tư số 13/2005/TT-BXD, ngày 05-8-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

+ Thông tư số 05/2006/TT-BXD, ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

+ Quyết định số 21/2008/QĐ.UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.