Thông báo treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2018) và 96 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
(29/11/2018 08:41:55)
Thông báo treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2018) và 96 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
Thông báo treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2018) và 96 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt