THƯ VIỆN GIỚI THIỆU SÁCH
(08/11/2016 15:45:19)
Giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh, sổ tay sử dụng máy tính cho cán bộ xã - phường

1/GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA CHO HỌC SINH

- Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương , -H.: Chính trị Quốc gia, 2014,- 165tr.; 12,5x20,5cm.

Nội dung cuốn sách là những phân tích cơ bản xung quanh vấn đề giáo dục nếp sống văn hoá cho học sinh, và trích một số quy định của pháp luật liên quan đến lứa tuổi học sinh trong Bộ luật hình sự, Luật giáo dục.

Sách gồm có 3 chương:

        Chương I: Một số vấn đề chung về nếp sống văn hóa và đặc điểm của học sinh.

        Chương II: Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh.

        Chương III: Vai trò và những quy định của pháp luật liên quan tới giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh

           

2/ SỔ TAY SỬ DỤNG MÁY TÍNH DÀNH CHO CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

- Tác giả: Xuân Nam – Cao Minh ( biên soạn ) , -H.: Chính trị Quốc gia, 2015,- 260tr.; 12,5x20,5cm.

            Cuốn sách “Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn” cung cấp những kiến thức cơ bản giúp cán bộ xã, phường, thị trấn nói riêng và nhân dân nói chung sử dụng được những chức năng thông dụng của máy tính để nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu xử lý công việc ở cơ sở.

Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

      Phần thứ nhất: Hướng dẫn làm việc với hệ điều hành Window 8.

      Phần thứ hai: Hướng dẫn sử dụng phần mềm tin học văn phòng: cách soạn thảo, in ấn văn bản trên Microsoft Word 2013 và hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2013;

      Phần thứ ba: Internet và ứng dụng trên Internet cần biết. Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên Internet, như: tìm kiếm thông tin trên mạng; sử dụng thư điện tử của Yahoo và Gmail...

       Xin giới thiệu cùng bạn đọc!